VC Rijkevoc

Praktisch

Het lidgeld van de leden wordt bepaald door het bestuur van VC Rijkevoc. Na een succesvolle registratie van de betaling, zal elk lid zijn/haar spelerskaart voor het desbetreffende seizoen ontvangen.

Bijkomend vragen wij onze leden een steentje bij te dragen tijdens onze jaarlijkse activiteiten (oa. verkoop, clubcafé, spaghettidag etc.)

Lidgelden 2023-2024

 • Voor leden geboren voor 2006: €200,00
 • Voor leden geboren in 2006 of later: €150,00
 • Voor de spelers en speelsters in de Gervvot-competitie: €140,00

Vanaf het derde gezinslid wordt een korting van €15,00 toegestaan. Gelieve deze korting zelf te verrekenen.

Bedrag te storten op rekeningnummer BE19 7330 7364 0612 met vermelding: ‘lidgeld 2023-2024 + naam + voornaam lid’.

Wanneer u uw lidgeld betaald heeft ontvangt u een digitaal document voor de tussenkomst van de mutualiteit.

Stel, je bent tijdens een training of een wedstrijd gekwetst geraakt of je hebt een ongeval gehad tijdens je verplaatsing naar de een of andere VTT activiteit, geen paniek, want je bent verzekerd!

Wat te doen?

 1. Laat je kwetsuur door de scheidsrechter noteren op het wedstrijdblad.  Indien je gekwetst raakt tijdens een training meld je het aan je trainer.
 2. Contacteer de secretaris (Lieve Renders) voor het invullen van het verzekeringsformulier (vanaf nu online te downloaden – https://volleyvlaanderen.be/uploads/file-galleries/2022-01-18-10-28-0419646845.pdf). 

 

Opgelet: Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard !!!

Ben je weer fit?

 1. Stuur je genezingsattest zelf in bij Ethias. 

 

Opgelet: Zonder dit genezingsattest mag je niet trainen of spelen.

Algemene afspraken training:

 • Wij betreden de zaal in aangepaste sportoutfit (short, t-shirt & vest/trui), schoenen en knielappen.
 • Gezien jullie kinderen volop in hun groei zitten en wij absoluut blessures willen vermijden, vragen wij jullie om degelijke indoorschoenen te voorzien met witte zolen of zolen die niet afgeven (non-marking).
 • Dames met een lange, weelderige haarbos doen dit o.w.v. de veiligheid in een staart.
 • Wij nemen onze sportzak altijd mee in de zaal.
 • Tijdens de training wordt er niet aan mekaar getrokken, geduwd of gehangen, dit om blessures te vermijden.
 • Tijdens de training of wedstrijden hebben we een drinkbus met water bij.
 • Er wordt sowieso GEEN kauwgom, snoep, chips of frisdrank in de zaal toegestaan.
 • Tijdens uitleg van de oefeningen luisteren wij aandachtig en houden wij onze ballen stil.
 • Indien nodig ruimen wij na de training gezamenlijk het veld op.

 

Afmeldingen trainingen

Eventuele afmeldingen voor trainingen moeten, uiterlijk 2 dagen voor uw training gemeld worden, aan uw trainer.

 

Wedstrijden:

 • Onder het motto samen uit, samen thuis: vertrekken & rijden wij altijd samen naar naar wedstrijden of andere activiteiten.
 • Wedstrijden op verplaatsing: Verzamelpunt voor vertrek: de parking aan de kerk (Doelenpad)
 • Rijlijsten & afspraken hierrond wordt bezorgd door de coach van jullie dochter/zoon
 • Als deel van het teamgebeuren, wordt er na elke match gezamenlijk gedoucht.
 • Dames die speelgerechtigd zijn bij een jongere ploeg, houden er rekening mee dat de kans bestaat dat ze moeten invallen bij een jongere ploeg.
 

MU11 – zaterdag om 14h00 – start opwarming om 13h30 

Wij zijn, voor thuismatchen, 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aangekleed in de zaal, klaar voor de opwarming.  Indien er nog velden moeten opgesteld worden, zal er gevraagd worden om vroeger aanwezig te zijn.

MU13 – zaterdag om 16h00 – start opwarming om 15h30

Wij zijn, voor thuismatchen, 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aangekleed in de zaal, klaar voor de opwarming.  Indien er nog velden moeten opgesteld worden, zal er gevraagd worden om vroeger aanwezig te zijn.

MU15 – zaterdag om 18h00 – start opwarming om 17h30

Wij zijn, voor thuismatchen, 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aangekleed in de zaal, klaar voor de opwarming.  Indien er nog velden moeten opgesteld worden, zal er gevraagd worden om vroeger aanwezig te zijn.

MU17 – zaterdag om 18h – start opwarming om 17h20

Wij zijn, voor thuismatchen, 40 minuten voor aanvang van de wedstrijd aangekleed in de zaal, klaar voor de opwarming.  Indien er nog velden moeten opgesteld worden, zal er gevraagd worden om vroeger aanwezig te zijn.

Wat is een API
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?

Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT ER OVER!


API’s van onze club: Lieven Van Nyen en Nele Van Nyen

https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API