VC Rijkevoc

Algemene info

Als volleybalclub Rijkevoc stellen wij ons tot doel onze leden de kans te geven zich te ontplooien op volleybalvlak.

Terreinen

Wij bieden onze leden de nodige accommodatie aan in De Valk te Rijkevorsel. Wij verwachten wel van onze leden dat ze hier zorg voor dragen en wij vragen hen dan ook om de sporthal, de kleedkamers en douches proper te houden. Alle attributen zoals netten, ballen(vooral de ballen),zittribunes, scoreborden,… moeten na gebruik ook terug op hun oorspronkelijke plaats worden teruggeplaatst. Wij raden onze leden ook aan geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers of sporthal achter te laten.

 

Uitrusting

Elk lid ontvangt van volleybalclub Rijkevoc een uitrusting. Het lid zal deze uitrusting met de nodige zorg behandelen. De uitrusting (shirt) blijft ten allen tijde eigendom van de club. Wanneer een lid de club verlaat zal de uitrusting terugbezorgd worden aan de club.

 

Transfers

Leden die de club wensen te verlaten, zullen dit schriftelijk melden aan het bestuur voor 5 april van het lopende seizoen. Na deze datum worden zij geacht het volgende seizoen bij V.C Rijkevoc aangesloten te blijven en lidgeld te betalen.

 

Adreswijzigingen

Het lid wordt geacht elke adreswijziging zo snel mogelijk aan de secretaris van de club doorgeven.

 

Ploegafgevaardigde

Elke seniorenploeg duidt bij het begin van het seizoen onder haar spelers een ploegafgevaardigde aan. Deze persoon zal het aanspreekpunt zijn van het bestuur en zal er voor zorgen dat ieder zijn taak doet.

 

Afwezigheid

Aan de leden wordt gevraagd de trainer tijdig te verwittigen van elke afwezigheid op trainingen of wedstrijden. Wie niet aanwezig kan zijn tijdens een activiteit (of scorebord) zoekt hier zelf een plaatsvervanger voor en verwittigt zelf de verantwoordelijke.

 

Diversen

Ieder lid verklaart zich bij ondertekening van zijn aansluitingskaart akkoord met bovengenoemd reglement.