Verzekering

Stel, je bent tijdens een training of een wedstrijd gekwetst geraakt of je hebt een ongeval gehad tijdens je verplaatsing naar de een of andere VTT activiteit, geen paniek, want je bent verzekerd!

Wat te doen?

  1. Laat je kwetsuur door de scheidsrechter noteren op het wedstrijdblad.  Indien je gekwetst raakt tijdens een training meld je het aan je trainer.
  2. Contacteer de secretaris (Lieve Renders) voor het invullen van het verzekeringsformulier (vanaf nu online te downloaden – https://volleyvlaanderen.be/uploads/file-galleries/2022-01-18-10-28-0419646845.pdf). 

Opgelet: Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard !!!

Ben je weer fit?

  1. Stuur je genezingsattest zelf in bij Ethias. 

Opgelet: Zonder dit genezingsattest mag je niet trainen of spelen.