Corona maatregelen – gemeente Rijkevorsel met toevoeging VC Rijkevoc – dd.09/10/2020

Algemene maatregelen voor sport in Rijkevorsel

–       Sporten in Rijkevorsel is niet toegestaan tussen 00.00 uur en 5.00 uur.

–       Kleinschalige competities en wedstrijden kunnen doorgaan mits voldaan aan de voorwaarden. Vanaf een sportvereniging publiek wilt toelaten op zijn competitie of wedstrijd, moet dit afgestemd worden met het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur stemt samen met de vereniging de nodige maatregelen af.

–       Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar moet een mondneusmasker bij zich hebben, ook als je gaat sporten.

–       Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker op te zetten in openbare ruimtes en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. In alle indoor sportinfrastructuur in Rijkevorsel is het dragen van een mondneusmasker vanaf 12 jaar verplicht als men niet aan het sporten is.

–       Wanneer u alleen sport outdoor op openbaar domein waar u kortstondig en/of toevallig iemand kruist of passeert is het dragen van een mondneusmasker niet verplicht.

–       De afstand van 1.5 meter zowel indoor als outdoor moet ten alle tijden steeds gerespecteerd worden.

–       Registratieplicht van contactgegevens van alle deelnemers tijdens het sporten. De verantwoordelijkheid van de registraties ligt bij de sportverenigingen. Bij een wedstrijd of competitie vraagt u de registratielijst op van u tegenstanders en houdt u deze 14 dagen bij.

–       Sportclubs met een eigen cafetaria volgen het horecaprotocol. Vanaf vrijdag 9 oktober 2020 sluit de kantine om 23.00 uur en worden de tafels geschikt met maximum 4 stoelen. Er moet 1.5 meter tussen de tafels worden voorzien.

 

Maatregelen sporthal De Valk

–       In de sporthal De Valk, indoor, is het VERPLICHT VANAF 12 JAAR om een mondneusmasker te dragen als u niet aan het sporten bent en u zich verplaatst:

  • Bij een verplaatsing in de gang van de sporthal is een mondneusmasker verplicht. De gangen in de sporthal De Valk moeten steeds vrij blijven, er zijn geen samenscholingen toegelaten in de gangen.
  • Bij een verplaatsing naar het toilet is een mondneusmasker verplicht.
  • Bij de verplaatsing naar de cafetaria is een mondneusmasker verplicht.
  • In de sporthal zelf als men niet aan het sporten is.

–       Was of ontsmet handen voor je de sporthal betreed. Vanaf maandag 7 september 2020 zal er aan de inkom van de sporthal een dispenser hangen om je handen te ontsmetten.

–       Kleedkamers & douches zijn momenteel open in de sporthal voor oefenwedstrijden en officiële wedstrijden. Echter raad de gemeente Rijkevorsel sterk af om gebruik te maken van douches en kleedkamers. Gelieve dan ook uw leden te sensibiliseren om met sportkledij aan te komen sporten en thuis te douchen.

–       Gelieve steeds de afscheidingsplastieken dicht te trekken in de sporthal zodat de scheiding zichtbaar is tussen de verschillende sportclubtrainingen.

–       Eén persoon mag aanwezig zijn in de ruimte van de toiletten zowel bij mannen als bij vrouwen.

–       Ontsmet het sportmateriaal na gebruik en zet deze op de juiste plaats.

–       Ouders, met mondneusmasker, die hun kinderen afzetten, mogen de sporthal niet betreden. De trainer haalt de kinderen buiten op, na de training brengt de trainer de kinderen naar buiten.

–       Cafetaria van de Valk volgt het horecaprotocol. Vanaf vrijdag 9 oktober 2020 sluit de kantine om 23.00 uur en worden de tafels geschikt met maximum 4 stoelen. Er moet 1.5 meter tussen de tafels worden voorzien.

–       Er is een CIRCULATIEPLAN voorzien in sporthal De Valk. Gelieve deze eenrichtingsverkeer strikt te volgen en de signalisatie niet te beschadigen.

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen voor sporten in niet-georganiseerd verband

Voor sporten in niet-georganiseerd verband, bijvoorbeeld met een paar vrienden sporten, gelden volgende bepalingen:

–       Sporten is toegestaan in groepen met maximum 4 dezelfde personen. (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend)

–       Enkel contactloos sporten is toegestaan.

–       Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 4 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m².

 

Maatregelen voor sporten in georganiseerd verband

Voor sporten in georganiseerd verband, bijvoorbeeld clubverband, gelden de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen.

–       Sporten is toegestaan in groepen met maximum 50 personen.

–       Er wordt gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke (18+) die waakt over de correcte naleving van de maatregelen.

 

Maatregelen voor kleedkamers en douches

Sport je in niet-georganiseerd verband, dan moeten de douches en kleedruimtes van de sportfaciliteiten gesloten blijven, uitgezonderd zwembaden. Voor georganiseerde sporten raadpleeg je het betreffende protocol van Sport Vlaanderen (protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes), al raden wij het openen van douches en kleedkamers in sportfaciliteiten af.

Kleedkamers en douches van sporthal De Valk gaan terug open vanaf 14 september 2020.

 

Volgende maatregelen worden voorzien in de kleedkamers van sporthal De Valk:

–       De douches en kleedkamers mogen gebruikt worden enkel bij oefenwedstrijden en officiële wedstrijden.

–       Er mogen maximum 5 personen in één kleedkamer.

–       Douches en kleedkamers moeten elke keer gereinigd worden na gebruik. (Verantwoordelijkheid sportclub)

–       De gemeente voorziet ontsmettingsmiddel voor de kleedkamers.

 

Echter raad de gemeente Rijkevorsel sterk af om gebruik te maken van douches en kleedkamers. Gelieve dan ook uw leden te sensibiliseren om met sportkledij aan te komen sporten en thuis te douches

GELIEVE GEEN KLEEDKAMERS TE GEBRUIKEN DIE NIET VOOR UW VERENIGING ZIJN AANGEDUID. De gemeente maakt de kleedkamers schoon tussen de sporten waar mogelijk.

Het overzicht van de kleedkamers hangt op het prikbord bij de kleedkamers. Gelieve deze papieren te laten hangen.

 

Maatregelen voor publiek bij sportwedstrijden

Vanaf maandag 1 september 2020 is het toegestaan in Rijkevorsel om publiek aanwezig te hebben op oefenwedstrijden of competitiewedstrijden. Publiek bestaat uit maximum 400 personen voor outdoorwedstrijden, maximum 200 personen voor indoorwedstrijden. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor zowel staand als zittend publiek. Te allen tijden moet de 1.5 meter afstandsregel gerespecteerd worden.

 

Volgende maatregelen moeten genomen worden als je publiek uitnodigt op een wedstrijd:

–       Registratieplicht van elke toeschouwer. De verantwoordelijkheid van de registraties ligt bij de sportverenigingen. Deze registratie moet de vereniging 14 dagen bijhouden.

–       Corona-steward(s) moet voorzien worden tijdens een sportwedstrijd met publiek. Zij/hij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.

–       Signalisaties (bv.: affiches, omproeping, website,…) zijn nodig zodat het publiek steeds weet met welke maateregelen ze rekening moeten houden.

–       De vereniging die de wedstrijd organiseert, voorziet ontsmettingsgel en eventueel mondneusmaskers.

Publiek (200 personen) bij indoor sportwedstrijden wordt sterk afgeraden door de gemeente Rijkevorsel. Moest u toch opteren publiek te uit te nodigen, gelieve dit dan eerst af te stemmen met het lokaal bestuur van Rijkevorsel.

Bij alle andere sportactiviteiten (bv.: een training) is publiek niet toegelaten.

Vanuit het bestuur VC Rijkevorc hebben wij beslist om dan ook géén supporters toe te laten in de sportzaal.l. Eventuele supporters zijn welkom in cafetaria De Valk. Deze valt onder de richtlijnen van de horeca. (Registratei veplicht via QR-code, enkel zittend consumeren, geen tafels verplaatsen, maximaal 4 personen per tafel etc). De privé-uitbater zal u hier zo nodig op wijzen.

 

Nevenactiviteiten verenigingen

Alle nevenactiviteiten naast trainingen en wedstrijden moeten gemeld worden bij het lokaal bestuur, zowel met enkel leden als openbaar. (Bv.: frietjesdag, wafelverkoop, …)

Momenteel is er grote verwarring bij nevenactiviteit met eten. Ik hoop hier maandag concreet meer info over te kunnen geven.

 

Besmetting in mijn vereniging

Als er iemand besmet is in uw verenging met corona, neemt u zo snel mogelijk contact op met het lokaal bestuur om verdere afspraken te maken.

Dit is belangrijk omdat bijvoorbeeld vele verenigingen op dezelfde locatie sport beoefenen.

 

Overzicht corona maatregelen andere gemeentes

Ook andere gemeentes hebben soortgelijke maatregelen. Een overzicht per gemeente/sporthal kan u terugvinden in op www.volleyantwerpen.be/covid-sporthallen/

 

 

Zorg voor elkaar en blijf vooral sporten.